product
catalog
E-Commerce Get in touch

Metalwork

50 anni, 1967 - 2017

Nieuwe producten

Metal Work e.drive BASIC nieuwe functies

e.drive BASIC nieuwe functies

De MWDRIVE-software van Metal Work's e.drive programmeerbare drive is uitgebreid met de toevoeging van de BASIC-sectie die intuïtieve programmering mogelijk maakt in het geval van eenvoudige bewegingen. Download simpelweg van de Metal Work-website en installeer de bijgewerkte software vanaf versie MWDRIVE 1.3.0 of hoger.

U hoeft geen firmware-updates uit te voeren om het te gebruiken (*).
De nieuwe sectie voorziet met name in:

 • Een eenvoudigere en meer intuïtieve grafische interface
 • Tools voor vereenvoudigde configuratie
 • Voorgeconfigureerde digitale in- en uitgangen
 • Een vooraf gedefinieerde cyclus met configureerbare bewegingsprofielen
 • De mogelijkheid om de "on-the-fly" snelheidsverandering op een vlotte manier uit te voeren (**)

De BASIC sectie is toegankelijk vanuit het hoofdmenu:

(*) Software compatibel met firmwareversies vanaf MCT2013A1-01.02.dfu of hoger.

In het gedeelte instellingen volstaat het om de code van de Elektro-cilinder in te voeren wat ervoor zorgt dat de verschillende velden automatisch worden ingevuld. Handmatig samenstellen is echter altijd mogelijk.
De gebruiker wordt gevraagd om het volgende in te voeren:

 • de resolutie met betrekking tot de te gebruiken microstepping-methode
 • de maximale nominale stroom van de motor (te vinden op het gegevensblad van de motor)
 • encoderspecificaties als de motor hiermee is uitgerust

Alle basisconfiguraties en functies zijn al actief en vooraf geconfigureerd:

 • Automatisch beheer van de rem
 • Reset alarmen
 • Homing door eindschakelaar
 • Jog-snelheid
 • Analoge output (0÷10 VDC) corresponderend met de slag (mm) van de cilinder
 • Digitale in- en uitgangen volgens onderstaand bedradingsschema:

De cyclus is al gedefinieerd en voorziet in een heengaande fase en een terugkerende fase genaamd Movement1 en Movement2.
Elke cyclusfase bestaat uit de volgende instructies die via selectievakjes kunnen worden geactiveerd:

 • W (W1, W2): wachten (Wait) op toestemming voor beweging door activering van speciale digitale ingangen (IN8 en IN9). Deze functie is optioneel.
 • M (M1, M2, M3, M4): beweging (Movement) die trapeziumvormig kan zijn door alleen M1/M2 aan te vinken of met een "on-the-fly" snelheidsverandering door M3/M4 aan te vinken. M1 en M2 zijn vereist terwijl M3 en M4 optioneel zijn.
 • P (P1, P2): pauze (Pause) als u een pauze wilt inlassen aan het einde van de beweging. Deze functie is ook optioneel

Voor elke fase volstaat het om de slag (in mm) en de snelheid (in mm/s) in te voeren. Versnelling (mm/s²) en stroom (A) kunnen eenvoudig worden ingesteld via de bijbehorende bedieningselementen.

Nadat de setup- en cyclusgegevens zijn verzameld, downloadt u deze eenvoudig naar het bord om de wijzigingen door te voeren.

(**) Zoals duidelijk blijkt uit de grafiek met betrekking tot de bewegingsinstructies, zijn de snelheidsprofielen van zowel de heen- als de terugbeweging automatisch gekoppeld.

In de sectie Test is het mogelijk om rechtstreeks met de software te communiceren in handmatige modus. Dit is handig om configuraties en cycli te kunnen testen tijdens de initiële inbedrijfstellingsfase.

Door op de START-knop te drukken wordt de cyclus uitgevoerd. Grafisch worden ze in realtime weergegeven:

 • De actuele positie van de cilinder uitgedrukt in mm:

 • Het snelheidsprofiel (mm/s) van de twee bewegingen als functie van de tijd (s)


 

video icon Video