product
catalog
E-Commerce Get in touch

Metalwork

50 anni, 1967 - 2017

Nieuwe producten

Nieuwe versie van Easy Elektro 3.0 software Metal Work

Nieuwe versie van Easy Elektro 3.0 software

Een nieuwe versie van de Easy Elektro software is vandaag uitgebracht; hieronder het nieuws:

UITBREIDING VAN HET ASSORTIMENT ACTUATOREN

Met de nieuwe versie is het mogelijk om ook de actuatoren "ELEKTRO ISO 15552 EK SERIES" en "ELEKTRO SSC SERIES" te dimensioneren:

De bedieningslogica is hetzelfde als in de vorige versie, maar het zal ook mogelijk zijn om de resultaten voor de geïntroduceerde nieuwe families te bekijken.

MAATWERK MOTOREN

De tweede wijziging betreft de mogelijkheid om aangepaste motoren (custom) te definiëren die niet door Metal Work zijn gecodeerd: het is mogelijk om het model van een nieuwe motor te maken, op te slaan en te gebruiken in combinatie met de mechanica van de Metal Work standaard actuator. Deze motoren blijven tijdelijk opgeslagen, wat betekent dat ze alleen actief zijn voor de duur van de huidige sessie, waarna ze automatisch uit de database worden verwijderd. Het is echter mogelijk om "custom " op te slaan in een lokaal bestand (met de extensie .csm) en deze later terug te roepen.

Door het item "custom" in het vervolgkeuzemenu te selecteren, worden alle andere selecties opnieuw ingesteld:

Zodra u deze keuze hebt gemaakt, verschijnt er een bericht waarin wordt aangegeven hoe u toegang krijgt tot het gebied dat is gereserveerd voor het definiëren; door het menu rechtsboven in het scherm te openen en "custom" te selecteren, is het mogelijk om de motor te genereren.

Het volgende scherm met de in te vullen velden wordt daarna weergegeven:

Op dit punt is het mogelijk om op twee manieren te werk te gaan:

  1. selecteer het type motor dat u wilt genereren, vul de velden in en gebruik de knop "Opslaan" en het is mogelijk om deze voor de huidige sessie te gebruiken. 
  2. vanuit het vervolgkeuzemenu:

het is ook mogelijk om reeds eerder voorgestelde startmodellen te selecteren (dus bruikbaar als template voor het genereren van nieuwe motoren).

De gegevens van de opgeroepen motor worden op het scherm weergegeven en op dit moment is het mogelijk om:

  • Wijzig de gegevens en laat de velden "Motor type" en "Motor" ongewijzigd, zodat de gegevens aan het einde van de bewerking met de knop "Bijwerken" worden opgeslagen;
  • wijzig ook het veld "Motor" door een nieuwe naam toe te wijzen, waardoor een nieuwe "Aangepaste" motor wordt gegenereerd vanaf de eerder geselecteerde basis en, met behulp van de knop "Opslaan", deze onthoudt.

Met behulp van de knop "Save Custom" en "Open Custom" is het in plaats daarvan mogelijk om de motor in een lokaal bestand op te slaan of te laden.

RAPPORT

Het laatste nieuws betreft het drukken van het eindrapport. Dit laatste is herzien, zowel wat betreft het grafische aspect als wat betreft de manier waarop de gegevens aan de gebruiker worden weergegeven.