product
catalog
E-Commerce Get in touch

Metalwork

50 anni, 1967 - 2017

Nieuwe producten

saratimages/product_news_image_934134375.gif

Uitbreiding van de serie: Eindplaat voor EB 80 proportionele drukregelaars met M12 connector

Door een nieuwe eindplaat, code 02282R8000, als accessoire toe te voegen, is het nu mogelijk een EB 80 eiland samen te stellen met alleen M12 proportionele drukregelaars zonder gebruik te maken van EB 80 elektrische aansluitmodules.

Feitelijk wordt zo iedere proportionele regelaar apart aangestuurd via zijn eigen connector.

See product catalog Buy online